Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP024G
Název: 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2018 16:53
Předkladatel: Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/5-aktualizace-zur/
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 24.02.2016
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP024G_navrh_textNavrhu.zip (7227 kB) - 03.02.2017 17:06:32
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP024G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (271 kB) - 03.02.2017 17:04:26
Text návrhu ZÚR: MZP024G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.pdf (9793 kB) - 03.02.2017 17:08:17
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP024G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (125 kB) - 03.02.2017 17:08:17
Datum veřejného projednání: 24.11.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP024G_VP_informace.pdf (249 kB) - 03.02.2017 17:10:22
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP024G_VP_textUpravenehoNavrhu.pdf (20994 kB) - 03.02.2017 17:10:22
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP024G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (104 kB) - 03.02.2017 17:10:44
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 09.03.2017
Schválená ZÚR: MZP024G_VP_schvalenaZUR.docx (13 kB) - 18.07.2018 16:53:37