Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP024M
Název koncepce: Koncept územného plánu obce Horné Srnie
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 10.01.2013 10:11
Datum předložení koncepce: 15.11.2012
Datum zveřejnění: 29.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 29.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Obec Horné Srnie
Vyhodnocení koncepce: MZP024M_vyhodnoceni.zip (1148 kB) - 19.11.2012 11:45:55
Návrh koncepce: MZP024M_navrh.zip (15914 kB) - 22.11.2012 14:37:41
Informace o návrhu koncepce: MZP024M_infNavrh.pdf (34 kB) - 10.01.2013 10:11:15
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP024M_vyjadreni.zip (57 kB) - 10.01.2013 10:11:15
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: