Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP024M
Název koncepce: Koncept územného plánu obce Horné Srnie
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 10.01.2013 10:11
Datum předložení koncepce: 15.11.2012
Datum zveřejnění: 29.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 29.12.2012
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Obec Horné Srnie
Informace o návrhu koncepce: MZP024M_infNavrh.pdf (34 kB) - 10.01.2013 10:11:15
Vyhodnocení koncepce: MZP024M_vyhodnoceni.zip (1148 kB) - 19.11.2012 11:45:55
Návrh koncepce: MZP024M_navrh.zip (15914 kB) - 22.11.2012 14:37:41
Vyjádření MŽP: MZP024M_vyjadreni.zip (57 kB) - 10.01.2013 10:11:15
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: