Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP044G
Název: 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2021 17:03
Předkladatel: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/zasady-uzemniho-rozvoje-jihoceskeho-kraje/8aktualizace-zur
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o pořízení a zpracování návrhu 8. aktualizace Zásad územního rozvoje na svém zasedání dne 29. dubna 2021 pod usnesením č. 131/2021/ZK-6. Důvodem pořízení je vyčlenění několika záměrů ze 4. aktualizace Zásad územního rozvoje, u které nelze v současné době s jistotou určit termín vydání. Tyto záměry budou rychleji zahrnuty do platné dokumentace a bude moci následovat příprava investic. Předmětem 8. aktualizace jsou záměry: D4/2 odpočívka Předotice, D7/9 (D89/20) silnice I/20 úsek Písek – Vodňany, D35/6 silnice II/145 Vitějovice a D38/2 přeložka Dačice.
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání: 16.07.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP044G_VP_informace.pdf (238 kB) - 31.08.2021 16:24:53
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP044G_VP_textUpravenehoNavrhu.pdf (24192 kB) - 31.08.2021 16:25:33
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP044G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (202 kB) - 31.08.2021 16:24:53
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 05.10.2021
Informace o schválení ZÚR: MZP044G_VP_infSchvaleni.PDF (205 kB) - 01.12.2021 17:03:59