Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP050M
Název koncepce: Spolkový plán rozvoje dopravní sítě 2030
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2016 11:17
Datum předložení koncepce: 28.04.2016
Datum zveřejnění: 10.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Spolkové Ministerstvo dopravy
Vyhodnocení koncepce: MZP050M_vyhodnoceni.zip (12353 kB) - 04.05.2016 13:58:14
Návrh koncepce: MZP050M_navrh.zip (11737 kB) - 04.05.2016 13:58:14
Informace o návrhu koncepce: MZP050M_infNavrh.pdf (209 kB) - 04.05.2016 13:58:14
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP050M_vyjadreni.pdf (227 kB) - 21.06.2016 11:21:34
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce: MZP050M_projednaniKoncepce.zip (3670 kB) - 29.08.2016 11:17:35
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: