Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP053M
Název koncepce: Plán rozvoje elektrické sítě Spolkové republiky Německo 2017 - 2030 - fáze Spolkový plán potřeb
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2020 12:56
Datum předložení koncepce: 11.09.2017
Datum zveřejnění: 23.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 22.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Bundesnetzagentur
Vyhodnocení koncepce: MZP053M_vyhodnoceni.zip (26957 kB) - 17.10.2017 15:51:07
Návrh koncepce: MZP053M_navrh.pdf (49125 kB) - 17.10.2017 15:51:07
Informace o návrhu koncepce: MZP053M_infNavrh.pdf (194 kB) - 17.10.2017 15:51:07
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP053M_vyjadreni.pdf (72 kB) - 17.01.2018 13:05:24
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení: MZP053M_upraveneVyhodnoceni.pdf (289 kB) - 15.01.2019 14:15:37
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci: MZP053M_vyjadreniKUpraveneKoncepci.pdf (130 kB) - 15.01.2019 14:15:37
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce: MZP053M_infSchvaleni.pdf (729 kB) - 26.03.2020 12:56:50
Schválená koncepce: MZP053M_projednaniKoncepce.zip (3044 kB) - 26.03.2020 12:56:50
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: