Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP055M
Název koncepce: Národní program nakládání s radioaktivním odpadem (Rakousko)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2019 14:21
Datum předložení koncepce: 13.04.2018
Datum zveřejnění: 22.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Spolkové ministerstvo udržitelnosti a cestovního ruchu Rakouské republiky
Vyhodnocení koncepce: MZP055M_vyhodnoceni.zip (2229 kB) - 14.05.2018 09:25:28
Návrh koncepce: MZP055M_navrh.zip (3190 kB) - 14.05.2018 09:25:28
Informace o návrhu koncepce: MZP055M_infNavrh.pdf (179 kB) - 14.05.2018 09:38:55
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP055M_vyjadreni.pdf (156 kB) - 02.07.2018 09:36:15
Upravený návrh koncepce: MZP055M_upravenyNavrhKoncepce.pdf (186 kB) - 15.01.2019 14:21:22
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce: 06.12.2018
Vyjádření MŽP k upravené koncepci: MZP055M_vyjadreniKUpraveneKoncepci.pdf (71 kB) - 15.01.2019 14:21:22
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce: MZP055M_projednaniKoncepce.pdf (908 kB) - 15.01.2019 14:21:22
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: