Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP056M
Název koncepce: Mobilita pro Sasko - Zemský plán dopravy 2030
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2019 10:30
Datum předložení koncepce: 19.03.2019
Datum zveřejnění: 01.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 01.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření k upravenému návrhu:
Předkladatel: Saské státní ministerstvo hospodářství, práce a dopravy
Vyhodnocení koncepce: MZP056M_vyhodnoceni.pdf (31343 kB) - 27.03.2019 11:24:06
Návrh koncepce: MZP056M_navrh.zip (36951 kB) - 27.03.2019 11:24:06
Informace o návrhu koncepce: MZP056M_infNavrh.pdf (103 kB) - 27.03.2019 11:24:06
Informace o upraveném návrhu koncepce:
Vyjádření MŽP: MZP056M_vyjadreni.pdf (90 kB) - 13.05.2019 10:30:18
Upravený návrh koncepce:
Datum zveřejnění upraveného vyhodnocení:
Upravené vyhodnocení:
Datum předložení upravené koncepce:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci:
Datum veřejného projednání:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Vypořádání vyjádření MŽP po veřejném projednání:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Informace o zveřejnění vypořádání stanoviska: