Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP057M
Název koncepce: Druhá celková aktualizace Regionálního plánu pro region Horní Lužice-Dolní Slezsko (Sasko, SRN)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2022 16:34
Datum předložení koncepce: 02.03.2020
Datum zveřejnění: 30.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 29.04.2020
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Regionální plánovací svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko
Informace o návrhu koncepce: MZP057M_infNavrh.pdf (87 kB) - 26.03.2020 09:30:52
Vyhodnocení koncepce: MZP057M_vyhodnoceni.zip (1690 kB) - 26.03.2020 09:30:52
Návrh koncepce: MZP057M_navrh.zip (42604 kB) - 26.03.2020 09:30:52
Vyjádření MŽP: MZP057M_vyjadreni.pdf (144 kB) - 14.01.2021 14:32:16
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení: MZP057M_infUpravenyNavrh.PDF (116 kB) - 21.06.2022 12:10:26
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti: MZP057M_infVyporadani.pdf (1769 kB) - 21.06.2022 16:34:55
Ostatní informace
Poznámka: Projednání bylo přerušeno ze strany předkladatele, tj. Regionálního plánovacího svazu Horní Lužice-Dolní Slezsko dopisem ze dne 21. 4. 2020 (zveřejněn v buňce "Informace o upraveném návhru koncepce/vyhodnocení"). Informace a dokumenty o nově zahájeném projednání jsou zveřejněny pod kódem koncepce MZP069M.