Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP061K
Název koncepce: Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2007 13:39
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 26.03.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP061K_oznameni.pdf (5405 kB) - 15.03.2007 09:27:32
Informace o oznámení: MZP061K_infOznam.PDF (233 kB) - 22.03.2007 16:48:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP061K_zjistovaci.PDF (580 kB) - 04.05.2007 12:46:45
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP061K_vyhodnoceni.zip (2459 kB) - 16.07.2007 09:27:46
Návrh koncepce: MZP061K_navrh.pdf (4044 kB) - 16.07.2007 09:27:46
Informace o návrhu koncepce: MZP061K_infNavrh.TIF (178 kB) - 19.07.2007 13:46:50
Datum veřejného projednání: 09.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP061K_infVP.PDF (77 kB) - 30.07.2007 09:46:48
Zápis z veřejného projednání: MZP061K_zapisVP.doc (86 kB) - 16.08.2007 13:23:03
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP061K_zaverStan.PDF (257 kB) - 06.09.2007 13:39:37
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: