Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP064K
Název koncepce: Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2007 14:02
Předkladatel: Karlovarský kraj
IČO předkladatele: 70891168
Datum zveřejnění: 22.06.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP064K_oznameni.zip (1041 kB) - 27.06.2007 08:10:22
Informace o oznámení: MZP064K_infOznam.PDF (228 kB) - 27.06.2007 08:08:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP064K_zjistovaci.PDF (456 kB) - 08.08.2007 08:41:34
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP064K_vyhodnoceni.pdf (1129 kB) - 04.10.2007 11:05:46
Návrh koncepce: MZP064K_navrh.zip (2578 kB) - 04.10.2007 11:05:47
Informace o návrhu koncepce: MZP064K_infNavrh.PDF (107 kB) - 04.10.2007 11:05:47
Datum veřejného projednání: 25.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP064K_infVP.doc (65 kB) - 18.10.2007 10:41:17
Zápis z veřejného projednání: MZP064K_zapisVP.doc (30 kB) - 07.11.2007 14:01:23
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP064K_zaverStan.pdf (2396 kB) - 07.11.2007 14:02:42
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: