Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP080K
Název koncepce: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.08.2008 11:34
Předkladatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČO předkladatele: 00022985
Datum zveřejnění: 16.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP080K_oznameni.pdf (5394 kB) - 16.05.2008 13:02:28
Informace o oznámení: MZP080K_infOznam.PDF (261 kB) - 22.05.2008 13:47:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP080K_zjistovaci.PDF (441 kB) - 23.06.2008 11:31:24
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP080K_vyhodnoceni.pdf (511 kB) - 08.07.2008 11:43:21
Návrh koncepce: MZP080K_navrh.doc (4020 kB) - 08.07.2008 11:43:22
Informace o návrhu koncepce: MZP080K_infNavrh.PDF (37 kB) - 16.07.2008 10:07:03
Datum veřejného projednání: 30.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP080K_infVP.pdf (54 kB) - 22.07.2008 14:31:01
Zápis z veřejného projednání: MZP080K_zapisVP.doc (64 kB) - 21.08.2008 11:34:26
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP080K_zaverStan.PDF (163 kB) - 21.08.2008 11:33:32
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: