Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP085K
Název koncepce: Regionální inovační strategie Libereckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.08.2009 13:02
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 20.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP085K_oznameni.pdf (3170 kB) - 12.01.2009 09:59:28
Informace o oznámení: MZP085K_infOznam.PDF (168 kB) - 14.01.2009 09:35:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP085K_zjistovaci.PDF (309 kB) - 26.02.2009 08:39:58
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP085K_vyhodnoceni.DOC (3335 kB) - 03.06.2009 14:35:43
Návrh koncepce: MZP085K_navrh.doc (3942 kB) - 03.06.2009 14:35:46
Informace o návrhu koncepce: MZP085K_infNavrh.doc (30 kB) - 08.06.2009 14:23:39
Datum veřejného projednání: 01.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP085K_infVP.pdf (86 kB) - 23.06.2009 16:06:26
Zápis z veřejného projednání: MZP085K_zapisVP.doc (71 kB) - 03.07.2009 14:24:15
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP085K_zaverStan.PDF (298 kB) - 04.08.2009 13:02:27
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: