Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP092K
Název koncepce: Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2010 08:51
Předkladatel: Moravskoslezský kraj ul. 28. října 117 702 18 Ostrava
IČO předkladatele: 70890692
Datum zveřejnění: 22.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP092K_oznameni.zip (4871 kB) - 09.07.2009 12:49:18
Informace o oznámení: MZP092K_infOznam.pdf (545 kB) - 13.07.2009 09:16:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP092K_zjistovaci.pdf (760 kB) - 31.08.2009 09:53:07
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP092K_vyhodnoceni.zip (15442 kB) - 22.12.2009 15:35:59
Návrh koncepce: MZP092K_navrh.zip (6097 kB) - 22.12.2009 15:36:14
Informace o návrhu koncepce: MZP092K_infNavrh.pdf (196 kB) - 23.12.2009 12:50:30
Datum veřejného projednání: 21.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP092K_infVP.doc (24 kB) - 06.01.2010 13:12:02
Zápis z veřejného projednání: MZP092K_zapisVP.doc (52 kB) - 02.02.2010 09:38:04
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP092K_zaverStan.pdf (435 kB) - 01.03.2010 08:51:52
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: