Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP096K
Název koncepce: Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje České republiky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 22.09.2009 09:10
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 20.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP096K_oznameni.ZIP (4855 kB) - 18.08.2009 16:33:24
Informace o oznámení: MZP096K_infOznam.pdf (356 kB) - 21.08.2009 11:48:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP096K_zjistovaci.pdf (883 kB) - 22.09.2009 09:10:21
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: