Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP097K
Název koncepce: Politika ochrany klimatu v České republice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2010 10:25
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 18.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP097K_oznameni.pdf (14447 kB) - 15.09.2009 09:20:21
Informace o oznámení: MZP097K_infOznam.pdf (1793 kB) - 22.09.2009 10:45:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP097K_zjistovaci.pdf (415 kB) - 29.10.2009 13:06:42
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP097K_vyhodnoceni.zip (3760 kB) - 23.03.2010 16:24:26
Návrh koncepce: MZP097K_navrh.pdf (3358 kB) - 23.03.2010 16:24:28
Informace o návrhu koncepce: MZP097K_infNavrh.pdf (63 kB) - 23.03.2010 16:24:28
Datum veřejného projednání: 04.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP097K_infVP.pdf (72 kB) - 13.04.2010 16:28:25
Zápis z veřejného projednání: MZP097K_zapisVP.zip (910 kB) - 10.05.2010 15:00:28
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP097K_zaverStan.zip (129 kB) - 14.06.2010 10:25:22
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: