Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP104K
Název koncepce: Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010-2016
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2010 11:39
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
IČO předkladatele: 70890692
Datum zveřejnění: 13.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP104K_oznameni.zip (8124 kB) - 30.12.2009 13:02:59
Informace o oznámení: MZP104K_infOznam.pdf (814 kB) - 30.12.2009 14:21:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP104K_zjistovaci.pdf (492 kB) - 17.02.2010 11:25:08
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP104K_vyhodnoceni.zip (15503 kB) - 23.06.2010 10:53:40
Návrh koncepce: MZP104K_navrh.zip (887 kB) - 23.06.2010 10:53:50
Informace o návrhu koncepce: MZP104K_infNavrh.zip (109 kB) - 23.06.2010 14:11:10
Datum veřejného projednání: 20.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP104K_infVP.pdf (79 kB) - 12.07.2010 08:26:01
Zápis z veřejného projednání: MZP104K_zapisVP.pdf (191 kB) - 28.07.2010 13:17:07
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP104K_zaverStan.zip (168 kB) - 20.08.2010 11:39:39
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: