Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP118K
Název koncepce: Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.11.2011 16:30
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 26.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP118K_oznameni.zip (20771 kB) - 05.08.2011 10:04:39
Informace o oznámení: MZP118K_infOznam.pdf (116 kB) - 28.07.2011 11:32:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP118K_zjistovaci.pdf (153 kB) - 31.08.2011 08:52:43
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP118K_vyhodnoceni.zip (4791 kB) - 17.10.2011 11:54:18
Návrh koncepce: MZP118K_navrh.pdf (386 kB) - 17.10.2011 11:54:18
Informace o návrhu koncepce: MZP118K_infNavrh.pdf (108 kB) - 17.10.2011 11:54:18
Datum veřejného projednání: 07.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP118K_infVP.PDF (48 kB) - 07.11.2011 11:12:35
Zápis z veřejného projednání: MZP118K_zapisVP.pdf (457 kB) - 28.11.2011 15:43:17
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP118K_zaverStan.zip (475 kB) - 28.11.2011 15:46:30
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP118K_schvalenaKoncepce.zip (1564 kB) - 29.11.2011 16:30:41
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: