Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP121K
Název koncepce: Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016, po aktualizaci na léta 2009-2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2012 16:11
Předkladatel: Moravskoslezský kraj
IČO předkladatele: 70890692
Datum zveřejnění: 27.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP121K_oznameni.zip (3510 kB) - 19.12.2011 13:24:29
Informace o oznámení: MZP121K_infOznam.pdf (143 kB) - 19.12.2011 13:24:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP121K_zjistovaci.zip (275 kB) - 30.01.2012 09:15:58
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP121K_vyhodnoceni.zip (13452 kB) - 15.05.2012 10:57:40
Návrh koncepce: MZP121K_navrh.pdf (909 kB) - 23.03.2012 16:08:36
Informace o návrhu koncepce: MZP121K_infNavrh.pdf (137 kB) - 23.03.2012 16:08:36
Datum veřejného projednání: 18.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP121K_infVP.doc (192 kB) - 04.04.2012 09:41:47
Zápis z veřejného projednání: MZP121K_zapisVP.PDF (106 kB) - 20.04.2012 12:01:58
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP121K_zaverStan.zip (267 kB) - 18.05.2012 16:11:23
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: