Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP128K
Název koncepce: Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2014 10:32
Předkladatel: Krajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice
IČO předkladatele: 70890650
Datum zveřejnění: 18.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP128K_oznameni.pdf (808 kB) - 13.04.2012 13:40:55
Informace o oznámení: MZP128K_infOznam.pdf (83 kB) - 13.04.2012 13:40:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP128K_zjistovaci.zip (110 kB) - 30.05.2012 12:00:30
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP128K_vyhodnoceni.zip (2466 kB) - 22.10.2013 13:56:40
Návrh koncepce: MZP128K_navrh.zip (68749 kB) - 22.10.2013 13:56:40
Informace o návrhu koncepce: MZP128K_infNavrh.pdf (141 kB) - 22.10.2013 13:56:40
Datum veřejného projednání: 15.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 20.11.2013
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP128K_infVP.pdf (95 kB) - 05.11.2013 11:46:38
Zápis z veřejného projednání: MZP128K_zapisVP.pdf (7989 kB) - 22.11.2013 12:36:13
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP128K_infStanovisko.pdf (135 kB) - 20.01.2014 10:32:45
Text stanoviska: MZP128K_zaverStan.pdf (202 kB) - 20.01.2014 10:32:45
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: