Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP131K
Název koncepce: Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.10.2013 15:02
Předkladatel: Královéhradecký kraj, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 15.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP131K_oznameni.7z (551 kB) - 15.05.2012 15:08:44
Informace o oznámení: MZP131K_infOznam.pdf (48 kB) - 15.05.2012 15:08:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP131K_zjistovaci.pdf (55 kB) - 27.06.2012 10:10:26
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Ambrožová Kateřina Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP131K_vyhodnoceni.pdf (1170 kB) - 21.08.2013 14:26:54
Návrh koncepce: MZP131K_navrh.zip (9159 kB) - 21.08.2013 14:26:54
Informace o návrhu koncepce: MZP131K_infNavrh.pdf (80 kB) - 21.08.2013 14:26:54
Datum veřejného projednání: 11.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.09.2013
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP131K_infVP.pdf (615 kB) - 22.08.2013 15:21:12
Zápis z veřejného projednání: MZP131K_zapisVP.zip (925 kB) - 18.09.2013 09:13:39
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP131K_infStanovisko.pdf (139 kB) - 18.10.2013 15:02:43
Text stanoviska: MZP131K_zaverStan.pdf (142 kB) - 18.10.2013 15:02:43
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: