Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP150K
Název koncepce: Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Thu Sep 03 15:43:06 CEST 2015
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
IČ předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2013
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Jul 04 00:00:00 CEST 2013
Text oznámení: MZP150K_oznameni.pdf (1002 kB) - 03.06.2013 11:54:22
Informace o oznámení: MZP150K_infOznam.pdf (60 kB) - 03.06.2013 11:54:22
Závěr zjišťovacího řízení: MZP150K_zjistovaci.pdf (62 kB) - 22.07.2013 13:52:37
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP150K_vyhodnoceni.zip (20095 kB) - 14.05.2014 15:31:46
Návrh koncepce: MZP150K_navrh.pdf (1907 kB) - 14.05.2014 15:31:46
Informace o návrhu koncepce: MZP150K_infNavrh.pdf (53 kB) - 14.05.2014 15:31:46
Datum veřejného projednání: Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2014
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP150K_infVP.doc (149 kB) - 23.05.2014 12:07:56
Zápis z veřejného projednání: MZP150K_zapisVP.pdf (782 kB) - 25.06.2014 14:47:59
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP150K_infStanovisko.pdf (81 kB) - 02.07.2014 14:39:16
Text stanoviska: MZP150K_zaverStan.pdf (102 kB) - 02.07.2014 14:39:16
Schválená koncepce: MZP150K_schvalenaKoncepce.zip (13044 kB) - 03.09.2015 15:43:06
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: