Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP154K
Název koncepce: Přechodný národní plán České republiky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2014 10:39
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 28.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.09.2013
Text oznámení: MZP154K_oznameni.zip (10178 kB) - 19.08.2013 13:45:43
Informace o oznámení: MZP154K_infOznam.pdf (162 kB) - 19.08.2013 13:45:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP154K_infZjistovaci.pdf (138 kB) - 07.10.2013 12:31:11
Závěr zjišťovacího řízení: MZP154K_zjistovaci.pdf (182 kB) - 07.10.2013 12:31:11
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP154K_vyhodnoceni.zip (3656 kB) - 18.08.2014 11:16:38
Návrh koncepce: MZP154K_navrh.pdf (475 kB) - 18.08.2014 11:16:38
Informace o návrhu koncepce: MZP154K_infNavrh.pdf (142 kB) - 18.08.2014 11:16:38
Datum veřejného projednání: 18.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP154K_infVP.pdf (883 kB) - 08.09.2014 15:18:15
Zápis z veřejného projednání: MZP154K_zapisVP.zip (1414 kB) - 25.09.2014 10:02:45
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP154K_infStanovisko.pdf (140 kB) - 24.10.2014 10:39:48
Text stanoviska: MZP154K_zaverStan.pdf (167 kB) - 24.10.2014 10:39:48
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: