Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP156K
Název koncepce: Operační program Rybářství 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2015 15:26
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 28.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.09.2013
Text oznámení: MZP156K_oznameni.zip (10557 kB) - 21.08.2013 14:07:01
Informace o oznámení: MZP156K_infOznam.pdf (87 kB) - 21.08.2013 14:07:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP156K_infZjistovaci.pdf (140 kB) - 25.10.2013 09:28:10
Závěr zjišťovacího řízení: MZP156K_zjistovaci.pdf (174 kB) - 25.10.2013 09:28:10
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP156K_vyhodnoceni.zip (19776 kB) - 20.08.2014 08:33:36
Návrh koncepce: MZP156K_navrh.pdf (2687 kB) - 20.08.2014 08:33:36
Informace o návrhu koncepce: MZP156K_infNavrh.pdf (82 kB) - 20.08.2014 08:33:36
Datum veřejného projednání: 15.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP156K_infVP.pdf (252 kB) - 08.09.2014 11:44:04
Zápis z veřejného projednání: MZP156K_zapisVP.zip (1055 kB) - 17.09.2014 16:27:57
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP156K_infStanovisko.pdf (80 kB) - 02.10.2014 13:47:50
Text stanoviska: MZP156K_zaverStan.pdf (85 kB) - 02.10.2014 13:47:50
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP156K_schvalenaKoncepce.zip (805 kB) - 29.12.2015 15:26:02
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: