Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP161K
Název koncepce: Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2014 09:57
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 09.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2013
Text oznámení: MZP161K_oznameni.zip (12473 kB) - 27.08.2013 11:03:11
Informace o oznámení: MZP161K_infOznam.pdf (85 kB) - 28.08.2013 13:38:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP161K_infZjistovaci.pdf (81 kB) - 10.10.2013 11:40:46
Závěr zjišťovacího řízení: MZP161K_zjistovaci.pdf (104 kB) - 10.10.2013 11:40:46
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP161K_vyhodnoceni.zip (5180 kB) - 06.02.2014 15:48:40
Návrh koncepce: MZP161K_navrh.zip (4422 kB) - 06.02.2014 15:48:40
Informace o návrhu koncepce: MZP161K_infNavrh.pdf (79 kB) - 06.02.2014 15:48:40
Datum veřejného projednání: 10.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.03.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP161K_infVP.pdf (304 kB) - 25.02.2014 10:48:12
Zápis z veřejného projednání: MZP161K_zapisVP.zip (3194 kB) - 19.03.2014 12:58:26
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP161K_infStanovisko.pdf (80 kB) - 07.04.2014 10:15:51
Text stanoviska: MZP161K_zaverStan.pdf (99 kB) - 07.04.2014 10:15:51
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP161K_schvalenaKoncepce.zip (4076 kB) - 29.04.2014 09:57:07
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: