Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP169K
Název koncepce: Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2014 11:23
Předkladatel: Středočeský kraj
IČO předkladatele: 70891095
Datum zveřejnění: 08.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2013
Text oznámení: MZP169K_oznameni.zip (2153 kB) - 06.11.2013 18:35:58
Informace o oznámení: MZP169K_infOznam.pdf (166 kB) - 06.11.2013 18:35:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP169K_infZjistovaci.pdf (136 kB) - 16.12.2013 09:52:00
Závěr zjišťovacího řízení: MZP169K_zjistovaci.pdf (182 kB) - 16.12.2013 09:52:00
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Grúz Jiří RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP169K_vyhodnoceni.zip (59749 kB) - 09.07.2014 09:15:32
Návrh koncepce: MZP169K_navrh.zip (209612 kB) - 09.07.2014 09:15:32
Informace o návrhu koncepce: MZP169K_infNavrh.pdf (143 kB) - 09.07.2014 09:15:32
Datum veřejného projednání: 29.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.08.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP169K_infVP.pdf (58 kB) - 18.07.2014 09:56:18
Zápis z veřejného projednání: MZP169K_zapisVP.pdf (52 kB) - 08.08.2014 15:36:48
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP169K_infStanovisko.pdf (74 kB) - 29.08.2014 11:23:56
Text stanoviska: MZP169K_zaverStan.zip (7804 kB) - 29.08.2014 11:23:56
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: