Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP171K
Název koncepce: Integrovaný regionální operační program pro programové období 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2014 13:54
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 28.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.12.2013
Text oznámení: MZP171K_oznameni.zip (18638 kB) - 02.01.2014 13:34:20
Informace o oznámení: MZP171K_infOznam.pdf (90 kB) - 02.01.2014 13:34:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP171K_infZjistovaci.pdf (79 kB) - 03.01.2014 08:20:44
Závěr zjišťovacího řízení: MZP171K_zjistovaci.pdf (96 kB) - 03.01.2014 08:20:44
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP171K_vyhodnoceni.zip (3451 kB) - 12.05.2014 14:28:04
Návrh koncepce: MZP171K_navrh.pdf (3566 kB) - 12.05.2014 14:28:04
Informace o návrhu koncepce: MZP171K_infNavrh.pdf (51 kB) - 12.05.2014 14:28:04
Datum veřejného projednání: 09.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 16.06.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP171K_infVP.pdf (218 kB) - 23.05.2014 16:45:44
Zápis z veřejného projednání: MZP171K_zapisVP.zip (1957 kB) - 16.06.2014 10:18:54
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP171K_infStanovisko.pdf (80 kB) - 30.06.2014 13:54:16
Text stanoviska: MZP171K_zaverStan.pdf (102 kB) - 30.06.2014 13:54:16
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: