Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP176K
Název koncepce: Program předcházení vzniku odpadů ČR
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2014 12:40
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 25.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 17.03.2014
Text oznámení: MZP176K_oznameni.zip (5950 kB) - 14.02.2014 11:55:36
Informace o oznámení: MZP176K_infOznam.pdf (166 kB) - 14.02.2014 11:55:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP176K_infZjistovaci.pdf (139 kB) - 02.04.2014 11:38:22
Závěr zjišťovacího řízení: MZP176K_zjistovaci.pdf (240 kB) - 02.04.2014 11:38:22
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP176K_vyhodnoceni.zip (2447 kB) - 26.08.2014 09:25:29
Návrh koncepce: MZP176K_navrh.pdf (2133 kB) - 04.07.2014 17:30:43
Informace o návrhu koncepce: MZP176K_infNavrh.pdf (144 kB) - 04.07.2014 17:31:34
Datum veřejného projednání: 05.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 18.08.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP176K_infVP.docx (335 kB) - 17.07.2014 14:12:25
Zápis z veřejného projednání: MZP176K_zapisVP.docx (4502 kB) - 11.08.2014 12:16:12
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP176K_infStanovisko.pdf (79 kB) - 29.08.2014 14:12:03
Text stanoviska: MZP176K_zaverStan.zip (3952 kB) - 29.08.2014 14:12:03
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP176K_schvalenaKoncepce.pdf (1458 kB) - 19.11.2014 12:40:48
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: