Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP178K
Název koncepce: Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2014 15:33
Předkladatel: Krajský úřad Libereckého kraje
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 19.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 11.03.2014
Text oznámení: MZP178K_oznameni.zip (18052 kB) - 14.02.2014 12:03:19
Informace o oznámení: MZP178K_infOznam.pdf (141 kB) - 14.02.2014 12:03:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP178K_infZjistovaci.pdf (136 kB) - 02.04.2014 11:40:58
Závěr zjišťovacího řízení: MZP178K_zjistovaci.pdf (171 kB) - 02.04.2014 11:40:58
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP178K_vyhodnoceni.zip (22726 kB) - 04.06.2014 14:27:30
Návrh koncepce: MZP178K_navrh.pdf (4146 kB) - 04.06.2014 14:27:30
Informace o návrhu koncepce: MZP178K_infNavrh.pdf (75 kB) - 04.06.2014 14:27:30
Datum veřejného projednání: 25.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP178K_infVP.pdf (136 kB) - 10.06.2014 16:45:47
Zápis z veřejného projednání: MZP178K_zapisVP.pdf (115 kB) - 17.07.2014 14:05:00
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP178K_infStanovisko.pdf (135 kB) - 18.07.2014 15:33:46
Text stanoviska: MZP178K_zaverStan.pdf (161 kB) - 18.07.2014 15:33:46
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: