Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP182K
Název koncepce: Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2014 11:41
Předkladatel: Kraj Vysočina
IČO předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: 30.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 20.05.2014
Text oznámení: MZP182K_oznameni.zip (34140 kB) - 25.04.2014 08:31:06
Informace o oznámení: MZP182K_infOznam.pdf (212 kB) - 24.04.2014 15:49:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP182K_infZjistovaci.pdf (92 kB) - 03.06.2014 15:04:29
Závěr zjišťovacího řízení: MZP182K_zjistovaci.pdf (122 kB) - 03.06.2014 15:04:29
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Vyhodnocení koncepce: MZP182K_vyhodnoceni.zip (11774 kB) - 14.08.2014 11:47:52
Návrh koncepce: MZP182K_navrh.zip (50732 kB) - 14.08.2014 11:47:52
Informace o návrhu koncepce: MZP182K_infNavrh.pdf (78 kB) - 14.08.2014 11:47:52
Datum veřejného projednání: 26.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 01.10.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP182K_infVP.pdf (255 kB) - 12.09.2014 12:59:19
Zápis z veřejného projednání: MZP182K_zapisVP.pdf (6570 kB) - 30.09.2014 10:45:08
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP182K_infStanovisko.pdf (73 kB) - 04.11.2014 11:41:47
Text stanoviska: MZP182K_zaverStan.pdf (111 kB) - 04.11.2014 11:41:47
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: