Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP186K
Název koncepce: Program rozvoje Kraje Vysočina na období 2015-2018
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2015 13:47
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina
IČO předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: 11.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 31.07.2014
Text oznámení: MZP186K_oznameni.pdf (3706 kB) - 04.07.2014 11:36:29
Informace o oznámení: MZP186K_infOznam.pdf (88 kB) - 04.07.2014 11:36:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP186K_infZjistovaci.pdf (73 kB) - 13.08.2014 10:12:35
Závěr zjišťovacího řízení: MZP186K_zjistovaci.pdf (99 kB) - 13.08.2014 10:12:35
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP186K_vyhodnoceni.zip (5761 kB) - 09.12.2014 16:09:19
Návrh koncepce: MZP186K_navrh.zip (9344 kB) - 09.12.2014 16:09:19
Informace o návrhu koncepce: MZP186K_infNavrh.pdf (78 kB) - 09.12.2014 16:09:19
Datum veřejného projednání: 16.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.01.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP186K_infVP.pdf (275 kB) - 06.01.2015 12:54:26
Zápis z veřejného projednání: MZP186K_zapisVP.zip (554 kB) - 21.01.2015 08:51:34
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP186K_infStanovisko.pdf (74 kB) - 02.03.2015 17:09:51
Text stanoviska: MZP186K_zaverStan.zip (118 kB) - 02.03.2015 17:09:51
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP186K_schvalenaKoncepce.zip (20178 kB) - 31.03.2015 13:47:48
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: