Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP189K
Název koncepce: Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 24.07.2017 15:41
Předkladatel: Hlavní město Praha
IČO předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění: 10.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.10.2014
Text oznámení: MZP189K_oznameni.zip (2287 kB) - 06.10.2014 11:12:26
Informace o oznámení: MZP189K_infOznam.pdf (213 kB) - 08.10.2014 10:51:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP189K_infZjistovaci.pdf (208 kB) - 14.11.2014 15:20:21
Závěr zjišťovacího řízení: MZP189K_zjistovaci.pdf (255 kB) - 14.11.2014 15:20:21
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Dřevíkovský Jan Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení koncepce: MZP189K_vyhodnoceni.pdf (12215 kB) - 15.09.2016 14:17:59
Návrh koncepce: MZP189K_navrh.pdf (2468 kB) - 13.09.2016 15:50:04
Informace o návrhu koncepce: MZP189K_infNavrh.pdf (209 kB) - 13.09.2016 15:50:04
Datum veřejného projednání: 04.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.10.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP189K_infVP.pdf (195 kB) - 22.09.2016 09:10:07
Zápis z veřejného projednání: MZP189K_zapisVP.pdf (3688 kB) - 24.10.2016 14:50:18
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP189K_infStanovisko.pdf (199 kB) - 04.11.2016 15:02:03
Text stanoviska: MZP189K_zaverStan.zip (413 kB) - 04.11.2016 15:10:07
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP189K_schvalenaKoncepce.zip (28008 kB) - 24.07.2017 15:41:22
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: