Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Dřevíkovský Jan Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47644/ENV/06, 3298/ENV/11, 53104/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2556/381/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice:
Bydliště - město:
Bydliště - PSČ:
Bydliště - telefon:
Email:
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: