Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC308P
Název koncepce: Stochov - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.07.2010 13:59
Předkladatel: Městský úřad Stochov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC308P_stanoviskoNavrhZadani.doc (101 kB) - 04.08.2008 13:28:40
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC308P_stanoviskoNavrh1.doc (93 kB) - 27.05.2010 09:47:35
Text stanoviska k návrhu (2): STC308P_stanoviskoNavrh2.doc (70 kB) - 20.07.2010 13:59:31
Důvody ukončení posuzování: