Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PHA002P
Název koncepce: Celoměstsky významné změny ÚP SÚ HMP
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2010 13:35
Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního plánu
IČO předkladatele: 00064581
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PHA002P_navrhZadani.pdf (117 kB) - 03.11.2008 11:17:20
Text stanoviska k návrhu zadání: PHA002P_stanoviskoNavrhZadani.doc (147 kB) - 03.11.2008 10:53:15
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: PHA002P_stanoviskoKoncept.doc (121 kB) - 05.11.2010 13:35:46
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: