Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1160P
Název koncepce: Bykoš - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2013 09:55
Předkladatel: Městský úřad Beroun
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1160P_stanoviskoNavrhZadani.doc (98 kB) - 30.01.2012 15:11:58
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1160P_stanoviskoNavrh1.doc (93 kB) - 23.10.2013 09:11:51
Text stanoviska k návrhu (2): STC1160P_stanoviskoNavrh2.doc (66 kB) - 23.10.2013 09:55:45
Důvody ukončení posuzování: