Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC694F
Název koncepce: Hudčice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2020 14:01
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 22.11.2016
Předkladatel: MěÚ Příbram
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 13.12.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC694F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (547 kB) - 25.01.2017 09:56:34
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC694F_navrh.pdf (326 kB) - 30.01.2020 14:01:04
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC694F_vyhodnoceni.pdf (5242 kB) - 30.01.2020 14:01:04
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 10.09.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC694F_stanoviskoSEA.docx (43 kB) - 30.01.2020 14:01:30
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: