Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PHA005P
Název koncepce: Celoměstsky významné změny II. ÚP SÚ HMP
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2010 13:33
Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního plánu
IČO předkladatele: 00064581
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PHA005P_navrhZadani.pdf (142 kB) - 19.02.2010 13:54:36
Text stanoviska k návrhu zadání: PHA005P_stanoviskoNavrhZadani.doc (139 kB) - 19.02.2010 13:55:52
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: PHA005P_stanoviskoKoncept.doc (121 kB) - 05.11.2010 13:33:08
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: