Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK116P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Všehrdy
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 25.03.2010 09:01
Předkladatel: Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO předkladatele: 00261891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK116P_navrhZadani.doc (123 kB) - 05.11.2008 09:24:27
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK116P_stanoviskoNavrhZadani.doc (49 kB) - 05.11.2008 09:25:07
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK116P_stanoviskoNavrh1.pdf (56 kB) - 25.03.2010 09:01:02
Důvody ukončení posuzování: