Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC319P
Název koncepce: Přerov nad Labem - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 13.11.2009 13:43
Předkladatel: Městský úřad Lysá nad Labem
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC319P_stanoviskoNavrhZadani.doc (94 kB) - 18.08.2008 16:48:19
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC319P_stanoviskoKoncept.doc (143 kB) - 13.11.2009 13:43:36
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: