Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PHA004P
Název koncepce: Koncept změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 27.03.2014 10:02
Předkladatel: Útvar rozvoje hlavního města Prahy
IČO předkladatele: 70883858
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PHA004P_navrhZadani.doc (52 kB) - 14.06.2006 16:40:46
Text stanoviska k návrhu zadání: PHA004P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (15591 kB) - 27.03.2014 10:02:17
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: PHA004P_stanoviskoKoncept.pdf (152 kB) - 13.07.2009 16:40:56
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: