Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK219P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Dušníky
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2011 09:20
Předkladatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování, Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem
IČO předkladatele: 00264334
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK219P_navrhZadani.pdf (1658 kB) - 22.10.2009 09:31:33
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK219P_stanoviskoNavrhZadani.doc (50 kB) - 22.10.2009 09:38:27
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK219P_stanoviskoNavrh1.pdf (55 kB) - 27.05.2011 09:20:23
Důvody ukončení posuzování: