Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC531F
Název koncepce: Buštěhrad Zadání změny č. 6 ÚPM
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2017 09:58
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 10.08.2016
Předkladatel: MěÚ Buštěhrad
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 26.08.2016
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC531F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (79 kB) - 06.01.2017 09:27:19
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC531F_vyhodnoceni.pdf (1796 kB) - 06.01.2017 09:58:43
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: