Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC468P
Název koncepce: Loděnice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2011 10:00
Předkladatel: Městský úřad Beroun
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC468P_stanoviskoNavrhZadani.doc (79 kB) - 26.01.2009 11:55:40
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC468P_stanoviskoNavrh1.doc (295 kB) - 28.04.2011 10:00:51
Důvody ukončení posuzování: