Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK265P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Brzánky
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2010 10:15
Předkladatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem
IČO předkladatele: 00264334
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK265P_navrhZadani.pdf (596 kB) - 12.03.2010 08:51:46
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK265P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (42 kB) - 12.03.2010 08:52:02
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK265P_stanoviskoNavrh1.pdf (50 kB) - 30.09.2010 10:15:29
Důvody ukončení posuzování: