Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK251F
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Bechlín (obsahující návrh zadání Změny č. 1)
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2019 12:31
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 07.03.2017
Předkladatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO předkladatele: 00264334
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: ULK251F_zprava.pdf (236 kB) - 05.04.2017 10:32:22
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 05.04.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: ULK251F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (93 kB) - 05.04.2017 10:32:49
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): ULK251F_navrh.pdf (1259 kB) - 16.05.2019 12:17:52
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK251F_vyhodnoceni.PDF (902 kB) - 16.05.2019 12:17:52
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.05.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK251F_infoStan.pdf (147 kB) - 16.05.2019 12:31:18
Text stanoviska: ULK251F_stanoviskoSEA.pdf (231 kB) - 16.05.2019 12:19:23
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: