Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK309F
Název koncepce: Zpráva o uplatňování Územního plánu Roudnice nad Labem obsahující návrh zadání změny č. 9 Územního plánu Roudnice nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2019 10:35
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 02.03.2018
Předkladatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO předkladatele: 00264334
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: ULK309F_zprava.pdf (2397 kB) - 18.04.2018 10:36:09
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 04.04.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: ULK309F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (217 kB) - 18.04.2018 10:38:16
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): ULK309F_navrh.PDF (1636 kB) - 04.07.2019 10:32:43
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK309F_vyhodnoceni.pdf (626 kB) - 04.07.2019 10:32:43
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 03.07.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK309F_infoStan.pdf (147 kB) - 04.07.2019 10:34:57
Text stanoviska: ULK309F_stanoviskoSEA.pdf (248 kB) - 04.07.2019 10:34:57
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: