Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK080P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Brozany - Doksany - Nové Dvory - Rochov pro městys Brozany nad Ohří
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2009 11:33
Předkladatel: Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
IČO předkladatele: 00263958
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: - úřední deska
Text návrhu zadání: ULK080P_navrhZadani.pdf (556 kB) - 09.06.2008 08:44:32
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK080P_stanoviskoNavrhZadani.doc (52 kB) - 09.06.2008 08:45:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK080P_stanoviskoNavrh1.doc (59 kB) - 18.05.2009 14:07:02
Text stanoviska k návrhu (2): ULK080P_stanoviskoNavrh2.doc (45 kB) - 25.05.2009 11:33:41
Důvody ukončení posuzování: