Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1038P
Název koncepce: Radětice - návrh zadání změny č. 2 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2012 11:29
Předkladatel: MěÚ Příbram
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1038P_stanoviskoNavrhZadani.doc (91 kB) - 24.06.2011 14:30:54
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1038P_stanoviskoNavrh1.doc (119 kB) - 18.05.2012 11:29:00
Důvody ukončení posuzování: