Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC201F
Název koncepce: Netvořice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2016 12:44
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.02.2014
Předkladatel: ÚMě Netvořice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC201F_zadani.docx (67 kB) - 17.02.2014 10:04:34
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.02.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka: SEA + Natura
Text stanoviska k návrhu zadání: STC201F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (125 kB) - 07.03.2014 11:48:26
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 19.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2016
Posuzovatel: Dřevíkovský Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Text  návrhu (ÚP): STC201F_navrh.pdf (4621 kB) - 07.06.2016 12:43:21
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC201F_vyhodnoceni.pdf (1814 kB) - 07.06.2016 12:43:21
Text Hodnocení Natura 2000: STC201F_Natura.pdf (2705 kB) - 07.06.2016 12:43:21
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.05.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC201F_stanoviskoSEA.doc (181 kB) - 07.06.2016 12:44:12
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: